หน้าหลัก  
 
 
 


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
  หัวข้อข่าว
พระสถาปนารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระสถาปนารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


-  ผศ.อารีย์  วชิรวราการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ถวายปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม แก่พระสถาปนา  พุทธิวังโส พระภิษุกผู้สร้างสรรค์งานปะติมากรรม จำลองธรรมชาติทั้งรูปสัตว์และพืชพรรณ์ต่างๆ จัดทำเป็นสวนหย่อมในที่สาธารณะและจัดตั้งศูนย์รีไซเคิล เพื่อสอนวิธีการสร้างงานปะติมากรรมจากวัสดุที่ใช้แล้วให้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพอีกทางหนึ่งนับเป็นหิตประโยชน์ยังผลให้เกิดสุขแก่มวลชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน เมือวันที่  15  มีนาคม 2548 ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระสถาปนา พุทธิวังโส 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาศิลปกรรม 

พระสถาปนา พุทธิวังโส อายุ 52 ปี พระภิกษุผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรมจำลองธรรมชาติทั้งรูปสัตว์และพืชพรรณต่างๆ จัดทำเป็นสว

พระสถาปนา พุทธิวังโส
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปกรรม

พระสถาปนา พุทธิวังโส อายุ 52 ปี พระภิกษุผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรมจำลองธรรมชาติทั้งรูปสัตว์และพืชพรรณต่างๆ จัดทำเป็นสวนหย่อม ในที่สาธารณะทั้งเกาะกลางถนน ลานวัด ที่ว่างระหว่างอาคาร จากวัสดุใช้แล้ว นำมาสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ที่มีค่าเท่าเทียมธรรมชาติ จากพื้นที่โล่งเตียน จากที่รกรื้อ กลายเป็นสวนธรรมชาติที่พักผ่อนงามตาและช่วยจรรโลงสุขภาพจิตแก่ผู้สัญจรจากสภาวะมลพิษของสังคมเมือง งานสร้าง สรรค์ แสดงให้เห็นถึงผลของการค้นคว้าทดลองและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ เช่น การพัฒนาสูตรของการผลิตวัตถุดิบสำหรับงานปั้นจากการใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับกระดาษ กาบมะพร้าว และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ การนำเทคนิคการก่อสร้างมาใช้ร่วมเพื่อสัดส่วนทางสถาปัตยกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมเมือง ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นการช่วยสร้างงานอีกทางหนึ่ง นับเป็นประโยชน์ยังผลให้เกิดสุขแก่มวลชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีเห็นสมควรถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปขณะคณาจารย์ ทำพิธี อัญเชิญปริญญา เข้าสู่อุโบสถ

ขณะคณาจารย์ ทำพิธี อัญเชิญปริญญา เข้าสู่อุโบสถทำพิธีสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก่อนเริ่มพิธี ถวายปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม แก่พระสถาปนา

ทำพิธีสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก่อนเริ่มพิธี ถวายปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม แก่พระสถาปนาภาพขณะ ถวายปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม แก่พระสถาปนา

ภาพขณะ ถวายปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม แก่พระสถาปนาถวายชุดครุยปริญญา

ถวายชุดครุยปริญญา 

 

go to the top of page
 


   
 
ประวัติย่อ
ธรรมะกับงานพัฒนาชุมชน
แนวคิดพื้นฐาน
กิจกรรม
ผลงาน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
แนะนำเว็บนี้ให้เพื่อน
 
     
 
 
 
 

พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม ปี พศ. 2548
พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญา
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปกรรม ปี 2548


 

 
  รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
สาขาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม
พศ. 2547


 
 
  ผลงานล่าสุดตีพิมพ์ในบางกอกโพส์ 4 มค. 47  
  ได้รับการเผยแพร่ผลงานล่าสุด ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ บางกอกโพส์ 4 มค. 2547  
 


9apartment.com apartment searching, room rental, monthly room rent, daily room rent


 
   
 
มีจำนวนผู้ชมที่ ออนไลน์
ขณะนี้รวม 4 ท่าน
 
Partner Link: cablethaiand.com | 9apartment.com | en.9apartment.com | bangsaiagro.com | en.bangsaiagro.com |

Home  |  Contact Us | ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย webcreationteam.com