หน้าหลัก  
 
 
 


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์




  หัวข้อข่าว
พระสถาปนา รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พศ. 2547



พระสถาปนา รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พศ. 2547


รางวัลราชมงคลสรรเสริญ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช 2547 โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อ – สกุล  พระสถาปนา พุทธิวังโส
ชาติภูมิ  พ.ศ.2495 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อายุ  52 ปี
หน้าที่ปัจจุบัน  พระสงฆ์
ผลงานที่ปรากฏ  - พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามวัด โรงเรียน สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ถนน โดยใช้วัตถุ เหลือใช้ เช่น กระดาษ นำมารีไซเคิล ปั้นสัตว์นานาชนิด
- เผยแพร่ผลงานโดยเปิดศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนาขึ้นหลายแห่ง เพื่อ ให้การศึกษาอบรม แก่นักเรียน ครูอาจารย์ และองค์กรต่างๆ
- เผยแพร่ธรรมะอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างจิตสำนึกในความรัก ความห่วงใยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของมนุษย์
- เป็นวิทยากร ฝึกอบรมวิชาชีพ ประติมากรรม รีไซเคิลให้กับ ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัด พิเศษ จังหวัดปทุมธานี
- จัดสวนหย่อม เพื่อเทิดพระเกียรติ รำลึกวันมหาปฐมบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก บริเวณสี่แยกเฉลิมกรุง
- เป็นวิทยากรฝึกอบรมครูศิลป์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
- ตกแต่งรถบุปผาชาติ “ ปีแห่งการเฉลิมฉลองราชธานี 220 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ” โดยได้รับ รางวัลที่ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์
- ตกแต่งรถบุปผาชาติวันวิสาขบูชา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ
- สร้างศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่พาราไดซ์ฟาร์ม โดยใช้งานประติมากรรมรีไซเคิล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
- ทำป้ายปีกไม้เป็นงานศิลปะรีไซเคิล
- ปั้นนกแก้วมาคอว์ด้วยวัสดุรีไซเคิล จำนวน 20 ตัว ถวายในวันแม่แห่งชาติ
สถานที่ติดต่อ  วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 


สำเนาประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
ประเภท บุคคลทั่วไป ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2547


คลิ้กเพื่อ ดูรูปขยาย


 



 

 

go to the top of page
 


   
 
ประวัติย่อ
ธรรมะกับงานพัฒนาชุมชน
แนวคิดพื้นฐาน
กิจกรรม
ผลงาน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
แนะนำเว็บนี้ให้เพื่อน
 
     
 
 
 
 

พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม ปี พศ. 2548
พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญา
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปกรรม ปี 2548


 

 
  รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
สาขาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม
พศ. 2547


 
 
  ผลงานล่าสุดตีพิมพ์ในบางกอกโพส์ 4 มค. 47  
  ได้รับการเผยแพร่ผลงานล่าสุด ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ บางกอกโพส์ 4 มค. 2547  
 


9apartment.com apartment searching, room rental, monthly room rent, daily room rent


 
   
 
มีจำนวนผู้ชมที่ ออนไลน์
ขณะนี้รวม 2 ท่าน
 
Partner Link: cablethaiand.com | 9apartment.com | en.9apartment.com | bangsaiagro.com | en.bangsaiagro.com |

Home  |  Contact Us | ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย webcreationteam.com